การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

24 สิงหาคม 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำแนวคิด กิจกรรมไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสให้เด็กในระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม