การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมฯ

18 สิงหาคม 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 2022 สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม  สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม