รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน