การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและครูกีฬาฯ

15 สิงหาคม 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและครูกีฬาฯ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด โดยมีประธ่านกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียนและครูกีฬา เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม