การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

19 กรกฎาคม 2565 นายเผด็จ  นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป  โดยมี นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรม