รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

เอกสารรายงาน