การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3 “หนองฝาง เกมส์”

27 มิถุนายน 2565  นายเผด็จ  นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3 “หนองฝาง เกมส์”  โดยมีนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองฝาง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม