กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลลานสักและพิธีเปิดสนามเด็กเล่น “ดรุณเบิกฟ้า”

24 มิถุนายน 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น  “ดรุณเบิกฟ้า”  และร่วมกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม