การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 4 “งิ้วงามเกมส์”

10 มิถุนายน 2565  นายเผด็จ  นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 4 “งิ้วงามเกมส์” โดยมีนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านงิ้วงาม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม