รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับข้อมูล

เอกสารรายงาน