การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

5 พฤษภาคม 2565  นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ  ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ กฎหมายข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม