การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

2 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย   เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม