กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

2 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ต่อด้วยการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการจากกลุ่มงานต่างๆ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคาร 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรมเพิ่มเติม