ทุนการศึกษาพระราชอุทัยโสภณ ปี พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพืธี มอบทุนการศึกษาพระราชอุทัยโสภณ ปี พ.ศ. 2565 โดยมอบให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอหนองฉางทุกโรงเรียน ๆ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ไฟล์แนบ