การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของสนามสอบอำเภอหนองฉางและอำเภอลานสัก เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

ไฟล์แนบ