สพป.นครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

24 ธันวาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3 และคณะร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  โดยนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เชต 2 และนายสมชาย เสมากูล ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติและคณะให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม