พิธีเปิดศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด – 19 โรงเรียนบ้านหนองฝาง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว  หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย   โควิด-19 และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้ทำพิธีเปิดศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม