การประชุมวางแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียน 20 คนลงมา

23 ธันวาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมวางแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียน 20 คนลงมา เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 20 คนลงมาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ