โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน

23 ธันวาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพืธีเปิดโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 70 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองฝาง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม