โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

22 ธันวาคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโกรกลึก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1  สพป.อุทัยธานี เขต 2 และ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม