กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ด้วยการร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน และการกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงาน และต่อด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ข้อราชการสำคัญให้ทุกท่านได้ทราบ
ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ