การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ  ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ สพป.ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ทั้งนี้มีรอง ผอ.สพป.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom

ภาพกิจกรรม