รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2564 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบ

เอกสารรายงาน