การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ

15 กันยายน 2564 นายวินัย  พรมแจ่ม  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา และโรงเรียนบ้านเนินพยอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ที่ประสบวาตภัยทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย โดยได้ให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารและให้แนวปฏิบัติในการของบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซม

ไฟล์แนบ