รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน