ประกาศโรงเรียนวัดทัพหมัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดทัพหมัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ