รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้สนใจ