รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ