รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองของส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู่้สนใจได้รับทราบข้อมูล