รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และเป็นข้อมูล