รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบ