รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบ และประกอบการตัดสินใจ