รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และประกอบการตัดสินใจ