รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และประกอบการตัดสินใจ ต่าง ๆ