รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ การลงทุนต่าง ๆ