สพฐ.รื้อใหญ่อัพเกรดหน่วยงานราชการ4.0

“อัมพร” ถก ผู้บริหาร สพฐ.วางแผนอัพเกรดหน่วยงานให้เป็นราชการ 4.0 ทลายไซโลคลังข้อมูลของ สพฐ.รวมไว้ที่เดียวเป็นบิ๊กดาต้า สพฐ.ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี…

อ่านต่อที่