กิจกรรม ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

15 มีนาคม 2564  นายวันชัย   เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจและครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563  ของกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่มที่ 4  ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านไร่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งให้นโยบายในการบริหารจัดการและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โดยโรงเรียนที่ได้รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนวัดทัพหลวง  โรงเรียนวัดทัพหมัน  และโรงเรียนวัดทัพคล้าย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม