รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน