ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้

เลขาธิการก.ค.ศ.เร่งประมลผลประชาพิจารณ์ร่างระมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. เพื่อเตรียมประกาศใช้ 1 เม.ย.นี้ มั่นใจสกัดครูนอกรีตให้อยู่ในกรอบจริยธรรมวิชาชีพครูได้…

Read More