กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

1 มีนาคม 2564 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อด้วยการชี้แจงข้อราชการสำคัญ ข่าวสารจากกลุ่มงานต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม