พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม