ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด

นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายให้ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี