ศธ.รวมข้อมูลองค์กรหลักฯทำBig Data

รมว.ศึกษาธิการ รวมแผนงานข้อมูลการศึกษาของทุกองค์กรหลักฯ ผุด Big Data ลดความซ้ำซ้อนการบริหารงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Read More