การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

19 มกราคม 2564  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินพยอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ไฟล์แนบ