การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

19 มกราคม 2564  นายวันชัย   เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลลานสัก เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ไฟล์แนบ