กิจกรรม 5 ส. สพป.อุทัยธานี เขต 2

30 ธันวาคม 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สถานที่ทำงานสะอาด สวยงาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและบุคลากรของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทุกท่านให้ความร่วมมือทำกิจกรรม

ไฟล์แนบ