รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน