กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พฤศจิกายน 2563 นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยการชี้แจงข้อราชการสำคัญจากกลุ่มงานต่าง ๆ  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ