รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ

เอกสารรายงาน