การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 พฤศจิกายน 2563 นายแสงชัย  ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการแข่งขัน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ท่าน        ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ